Kolloquiumsvortrag: 05. Dezember 2017, Yusuf Aran


Der LMN-Protokollstapel im intelligenten Messsystem gemäß BSI TR-03109

 

Ort: Raum 04.137, Martensstr. 3, Erlangen